Command 'db4' Has 0 Member(s) But 1 Result(s) Returned From DataBase!
پروژه صادقی

پروژه صادقی

largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG

1/3


تاریخ انجام

1397

شرح پروژه

در این پروژه ساخت سونای خشک ، ساخت سونای بخار و ساخت استخر اجرا شده است. طراحی و اجرای آن توسط تیم نقراب انجام شده که در سال 1397 با موفقیت به پایان رسید. برای دیدن پروژه های اجرا شده توسط تیم حرفه ای نقراب با آخرین متدهای روز این حرفه، در زمینه ساخت آبنما ، آب بندی استخر ، نگهداری استخر و ساخت جکوزی به قسمت پروژه ها بروید.