Command 'db4' Has 0 Member(s) But 1 Result(s) Returned From DataBase!
شهرک امیر دشت

شهرک امیر دشت

largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG

1/3


تاریخ انجام

1397

نوع پروژه

طراحی اجرا

شرح پروژه

پروژه طراحی و اجرای استخر در شهرک امید دشت در سال 1397 به پایان رسید. این پروژه توسط تیم حرفه ای نقراب با آخرین متدهای روز این حرفه، طراحی و اجرا شده است. شرکت نقراب در زمینه ساخت استخر ، آب بندی استخر ، نگهداری استخر ، ساخت سونای خشک و همچنین ساخت سونای بخار و ساخت جکوزی فعالیت دارد.