واتراستاپ چیست؟


نقراب


واتراستاپ نوار آبندی میباشد که به حهت جلوگیری از نفوذ آب به سازه از آن استفاده میشود و به همین جهت اجرای واتر استاپ در سازه های آبی مهم است .

کار های مورد نیاز برای اجرای سازه ی آبی :

• انتخاب بتن مناسب

• آبندی درزها توسط واتراستاپ

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ساخت استخر با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.