Command 'db4' Has 0 Member(s) But 1 Result(s) Returned From DataBase!
هتل دلفین چابهار

هتل دلفین چابهار

largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG
largeIMG

1/3


تاریخ انجام

1397

شرح پروژه

ساخت استخر در هتل دلفین چابهار با آخرین متدهای روز توسط شرکت نقراب در سال 1397 انجام شده است. این شرکت علاوه بر ساخت استخر، پروژه های نگهداری استخر ، آب بندی استخر ، ساخت سونای خشک و ساخت سونای بخار نیز برای مشتریان خود انجام می دهد.