معماری داخلی ساخت استخر ها

نقراب


جانمایی استخرهای سرپوشیده و معماری داخلی آن ها


. این گرایش علاوه بر استخرهای عمومی در استخرهای خانگی نیز مشاهده می شود .

اولین مزیت استخرهای سرپوشیده آن است که در تمام طول سال می توان از آن ها استفاده کرد ، در حالی که دوره کارکرد استخرهای سرباز در طول سال معمولا بیش از صد و پنجاه روز نیست . در این استخرها مشکلاتی مانند انجماد آب ، کثیف شدن کف و جداره استخر به واسطه عوامل خارجی ، تغییر رنگ آب به دلیل ریزش برگ و صمغ درختان به داخل استخر و مشکلاتی از این دست کمتر است .

البته استخرهای سرپوشیده به نوبه خود با مشکلاتی همراه هستند . در استخرهای سرپوشیده ، درست همانند فضاهای بسته داخل ساختمان برای آن که شناگر احساس راحتی و آسایش کنند ، باید وضعیت داخل سالن استخر به لحاظ دما ، رطوبت نسبی ، کیفیت هوای دخل ، روشنایی و عواملی مانند آن در وضعیت مطلوبی باشد .

یکی از مهمترین مشکلاتی که طراحان در ساخت استخر سرپوشیده با آن روبرو هستند ، تامین شرایط آسایش حرارتی شناگران در داخل استخر است . کنترل وضعیت هوای داخل استخر علاوه بر تامین آسایش شناگران ، به افزایش عمرمفید ساختمان و تجهیزات موجود در آن نیز کمک می کند .

نکته دیگری که باید در هنگام طراحی استخرهای سرپوشیده مدنظر قرار گیرد ، تامین روشنایی مورد نیاز در فضای داخل استخر است . بخش عمده ای از روشنایی استخرهای سرپوشیده در طول روز را می توان با استفاده از نور طبیعی تامین کرد . در استخرهای سرپوشیده ، تاثیر متقابل معماری و وضعیت روشنایی داخل ، یک رابطه دوسویه است که با توجه به آن می توان بخش عمده ای از روشنایی مورد نیاز فضای داخل در طول روز را با استفاده از نور طبیعی تامین کرد .البته با وجود مزایایی از قبیل بهره گیری از نور طبیعی ، یکپارچه کردن فضای داخل و خارج ، امکان ایجاد چشم اندازی زیبا و دلنشین برای شناگران و کاهش هزینه های جاری ساختمان (به واسطه عدم استفاده از تاسیسات روشنایی در طول روز ) ، به کارگیری شیشه و اجزای شیشه ای در استخرها با مشکلاتی نیز همراه است .

یکی از مشکلات یاد شده ، خیره کنندگی نور خورشید در اثر بازتاب آن توسط سطوح براق ، اجزای مرطوب داخل مجموعه و سطح آب است . این بازتاب به ویژه از نظر ایمنی مشکل ساز است . برای مثال ، در استخرهای آموزشی در صورتی که به دلیل بازتاب خیره کننده نور ، امکان مشاهده زیر آب وجود نداشته باشد ، ضریب ایمنی شناگران تازه کار به خطر می افتد . چرا که ناجیان غریق قادر به رویت زیر آب نیستند و این مساله ایمنی شناگران مبتدی را به خطر می اندازد .