ساخت جکوزی جدید


نقراب


جکوزی نوعی وان حمام است که توسط جت های آب ماساژ ، عمل ماساژ پا و گمر را انجام میدهد . جکوزی بسته به گنجایش ، شکل و تعداد نفرات دارای انواع متفاوتی میباشد و در حالت کلی به صورت پیش ساخته میباشد یا در محل ساخته میشود.