ساخت استخر و منطقه ایمن برای کودکان

نقراب


. متاسفانه با توجه به آمارها ، غرق شدن در استخر های خانگی مخصوصا برای کودکان زیر 5 سال دارای بیشترین مرگ ناشی از غرق شدگی را دارا می باشد.همچنین این نوع استخر میتواند برای حیوانات خانگی خطرناک باشد چون ممکن است آنها از آب استخر بنوشند که برای آنها پر از مواد شیمیایی است یا در فیلتر پمپ استخر گیر کنند.در این مقاله ساخت استخر، ما میخواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه استخر خود را در چند مرحله به یک منطقه ایمن برای کودکان و حیوانات قرار دهید.پس با نقراب باشید.


مرحله اول – ساخت حصار دورتادور استخر

از نظر قانون، ایجاد حصار دور استخر الزامی است و اندازه ارتفاع آن توسط شهرداری تعیین میشود. علاوه براین، حصارها باید دارای یک درب مخصوص کودکان داشته باشند که توسط فقط بزرگترها باز شود. اگر هم از نظر قانون هیچ گونه الزامی وجود ندارد، میتوانید در هنگام ساخت استخر یک حصار دورتادور استخر به ارتفاع 1.5 ایجاد قرار دهید و مطمئن شوید که هیچگونه دسترسی به جز درب به استخر وجود ندارد. برای همین بهتره قبل از ایجاد نکات مکان یابی استخر را بدانید.


مرحله دوم – حفظ حصار و درب ورودی

حتما زمانی که حصار را قرار دهید از کارکرد و محکم بودن آن مطمئن شوید. همچنین تمامی مکان ها را بررسی کنید که هیچگونه ورودی دیگر وجود نداشته باشد.


مرحله سوم – تمامی مواردی که به حصار تکیه داده اند را بردارید

کودکان ممکن است برای بازیگوشی هم شده، چوب یا نردبانی کنار حصار قرارداده و با استفاده از آن به سمت دیگر حصار برای استفاده از استخر بروند.برای همین هیچگاه این وسائل را کنار حصار قرار ندهید یا سریعا آن را بردارید و در نقاط غیر قابل دسترس از کودکان بگذارید.


مرحله چهارم – برروی درب ورودی قفل قرار دهید

هیچگاه درب استخر را برای یک لحظه هم که شده باز نگذارید و آن را همیشه قفل کنید. بچه های بزرگتر برای تفریح هم شده سعی میکنند که قفل را به طریقی باز کنند و وارد استخر شوند برای همین از قفل های با امنیت بالا مانند قفل های کتابی استفاده کنید.


مرحله پنجم – دورتادور استخر را با لایه های غیر لیز بپوشانید

البته این یک مساله مهم برای امنیت افراد می باشد و خیلی به سن افراد مربوط نمی باشد اما کودکان به دلیل اینکه بازیگوشی زیاد دارند سعی کنید از مواد با جنس های مرغوب و ضد لیز در هنگام ساخت استخر و در کناره های استخر استفاده کنید.


مرحله ششم – از جلیقه ضد نجات برای کودکان استفاده کنید

تمامی کودکان زیر 3 سال و کودکانی که شنا بلد نیستند باید از جلیقه های نجات استفاده کنند حتی اگر در کنار بزرگتر و با نظارت آنها شنا می کنند.


مرحله هفتم – استخر و محوطه آن را تمیز نگه دارید

همیشه محوطه استخر پر از وسائل بازی بچه ها می باشد.سعی کنید این وسائل را هنگامی که استفاده نمی شود در بیرون استخر قرار داده تا اگر کودکی دنبال وسیله اسباب بازی خود بود، به دنبال آن در کنار استخر نیاید.


مرحله هشتم – قوانین استفاده از استخر تعیین کنید

تعدادی قانون برای استفاده از استخر تعیین کنید و تمامی اعضای خانواده را مجبور کنید که از این قوانین تبعیت کنند، برای مثال :

• دویدن در محوطه استخر ممنوع

• ساعت استفاده از استخر

• شنا کردن کودکان به تنهایی ممنوع

• اشیا و وسائل خود را کنار استخر رها نکنید

برای افرادی هم که قوانین را رعایت نمی کنند، میتوانید تنبیه های سختی را در نظر بگیرید.


مرحله نهم – تجهیزات نجات و درمانی را در دسترس نگه دارید

وسائل کمک های اولیه ، شناور های نجات و غیره را همیشه در دسترس نگه دارید و کار با آنها را یاد بگیرید و مخصوصا به کودکان خود نحوه استفاده از آنها را آموزش دهید.برای همین در توصیه میشود که در هنگام ساخت استخر مکانی برای اینگونه وسایل ایجاد کنید.


مرحله دهم – مواد شیمیایی که باید در استخر استفاده کنید را دور از دسترس نگه دارید

کودکان و حیوانات خانگی به مواد شیمیایی حساسیت بیشتری نسبت به بزرگترها دارند برای همین در میزان استفاده از آنها دقت کنید و آن ها را دور از دسترس کودکان و حیوانات نگه دارید.


مرحله یازدهم – همیشه نظارت داشته باشید

هیچگاه نظارت بر استخر فراموش نکنید حتی زمانی که استفاده نمی شود و مطمئن شوید که کودکان در کنار محوطه استخر بازی نمی کنند. یکی از اولین مکان هایی که در هنگام گم شدن کودک در خانه بررسی کنید، استخر خانه می باشد.برای همین وجود حصار دورتادور استخر تاکید می شود.در هنگام ساخت استخر خود مراقب ابزارهایی مانند پمپ استخر و غیره باشید که به بچه ها یا حیوانات آسیب نرساند.