مشخصات سازه،نورپردازی و رنگ آمیزی استخرها

مشخصات سازه،نورپردازی و رنگ آمیزی استخرها

موقعیت استخر نسبت به سطح زمین

استخرها از نقطه نظر موقعیتشان نسبت به سطح زمین به دو دسته روزمینی و زیر زمینی تقسیم می شوند.

یکی از اصلی ترین معیارهای انتخاب موقعیت استخر نسبت به زمین گزارش مکانیک خاک منطقه است در صورتی که خاک منطقه اسیدی و خورنده باشد مانند برخی از مناطق استان خوزستان و گیلان و یا اگر سطح آبهای زیر زمینی بالا باشد مانند مناطق شمال ایران به گونه ای که حتی با یک متر گودبرداری ممکن است به آبهای زیرزمینی برسیم و یا اگر خاک منطقه به گونه ای است که گودبرداری بسیار پرهزینه و دشوار است در کلیه این ظرایط استخر روزمینی گزینه مناسبتر است لازم به ذکر است هزینه ساخت استخر روزمینی و اجرای تاسیسات آن نسبت به استخر زیر زمینی به علت عدم نیاز به فونداسیون و گودبراری و لوله کشی کمتر است.

استخر های داخل زمین معمولا با صفحات بتن مسلح درجا،بلوک های بتنی مسلح و یا صفحات بتن پیش ساخته با سیمان تیپ 5 و عیار 350،بر اساس سیستم سازه ای صفحه ای طراحی میشود،که عایق کاری رطوبتی از سمت بیرون و روکش حفاظتی از سمت داخل کاسه استخر ضروری می باشد.

پیش ببینی درزهای انبساط و درزهای ساختمان از اهمیت زیادب برخوردار است.مگر در استخرهای بتنی کوچک و یکپارچه که ضرورت به درز انبساط نخواهد داشت.

کف و بدنه استخر باید مقاومت لازم را به عنوان پی با توجه به تغییرات فشار در داخل و خارج استخر تامین نماید و مصالح به کاررفته نیز باید متناسب با شرایط فوق انتخاب و اجرا شود.با توجه به اهمیت کف و بدنه استخر طراحی کاسه استخر اهمیت خواهد داشت.

انواع استخرها از نظر جنس سازه