ساخت استخر عمومی


نقراب


ساخت استخر عمومی با بکارگیری تکنولوژی نوین وروز دنیا ، استانداردهای فدراسیون شنا به کمک مهندسین ومجریان مجرب تیم نقراب انجام میگیرد که در زیر به بخشی از این موارد اشاره میگردد.

سیستم های تصفیه آب با استفاده از

•لوله اتصالات upvc

• فیلترهای pvc

•دستگاه های ضد عفونی اتوماتیک

• آب بندی استخر با استفاده از مواد آب بند دو جزئی

•سیستم تهویه مطبوع

•دستگاه های رطوبت گیر

•دستگاه آنالایزر

طراحی نوین و اجرای سازه استخر انجام میگیرد.