رطوبت گیر استخر


نقراب


هوای محیط به علت دارابودن نم و رطوبت می تواند باعث ایجاد جلبک های سمی و همچنین تخریب کردن محیط اطراف گردد.

چرا رطوبت گیر استخر ؟


یک استخ سرپوشیده شنا می تواند لحظات شاد و مفرحی را فراهم کند اما تبخیر از سطح آب می تواند باعث ایجاد مشکلات ساختاری گردد. در معرض رطوبت بالا قرار گرفتن دیوارها ، دکوراسیون و همچنین کف و سطح زمین باعث می شود به سرعت مورد تخریب قرار گیرند.

به همین دلایل از رطوبت گیر استفاده می شود.

مشکلات ناشی از در معرض رطوبت قرار گرفتن عبارتند از :

• خوردگی،زنگ زدگی، فرسایش

• از بین بردن بنا ، خرابی ساختمان

• ناراحتی محیط ، معذب کردن محیط ، بی آسایش کردن محیط

• ژاله زایی

• مرطوب کردن ، نم دار کردن

• کپک زدن ، قارچ سمی

• مه ، غبار

راه حل این مشکلات استفاده از رطوبت گیر calorex می باشد.