راهنمایی طراحی ساخت استخر از زبان متخصصان

راهنمایی طراحی ساخت استخر از زبان متخصصان

همیشه اولین قدم را به عنوان مشکل ترین و مهمترین قدم هر کاری بیان می کنند حال آنکه این قدم مربوط به ساخت یک استخر در حیاط منزل خودتان باشد، میتواند یک مرحله حساس در تغییر ظاهر ساختمان تلقی گردد. متاسفانه در این چند سال شاهد بودیم که خود افراد یا شرکت های ساختمانی که هیچ گونه تخصصی در ساخت استخر ندارند، اقدام به انجام آن میکنند. آسیب دیدن استخر و ساختمان اولین صدمه و آسیبی است که صاحب یک خانه باید غرامت آن را بپردازد. دراین مقاله ساخت استخر ما می خواهیم از نظر زبان یک متخصص این نوع پروژه ها، در خصوص مراحل ساخت استخر صحبت کنیم.

مرحله اول - اندازه استخر خود را تعیین کنید

قبل از خواندن ادامه مقاله، بهتر است به سه سوال زیر پاسخ دهید:

چقدر فضا در منزل خود میتوانید برای ساخت استخر در نظر بگیرید

چند نفر میخواهند از استخر استفاده کنند

برنامه ریزی شما برای استفاده چیست

برخی از دستورالعمل های مربوط به اندازه ساخت استخر که بهتر است آنها را بدانید:

• اندازه میانگین استخر 30*15 است که البته این اندازه بسته به ناحیه و کشور متفاوت است پس بهتر است قبل از اقدام به ساخت، از استاندارد های مربوطه اطلاعات لازم را بدست بیاورید.

• کوچترین اندازه استخر 20*10 است و حداکثر آن 40 است. این اندازه ها بسته به موقعیت و نوع کاربردی آن متفاوت است.

مرحله دوم – شکل استخر خود را تعیین کنید

از نظر شکل، استخر دارای محدودیت های است و میتوان کل شکل استخر را در چند دسته تقسیم بندی کرد اما اگر اهل هنر باشید و کمی هم ذوق و سلیقه را به آن اضافه کنید، میتوانید با همین شکل های محدود یک استخر زیبا را ایجاد کنید.

شکل های اصلی استخر عبارتند از:

استخر های مستطیل شکل

نقراب