دستگاه آب شیرین کن

دستگاه آب شیرین کن شامل فرایندی است که نمک و سایر مواد معدنی و املاحات موجود در آّ را جدا میکند .

آب شور برای تولید آب شیرین ، برای مصرف انسان و یا آبیاری و ... استفاده میشود که نمک موجود در آّ شور از آن جدا میشود. دستگاه آّب شیرین کن یکی از دستگاه هایی است که به منظور جداسازی نمک و املاح موجود در آب شور از آن استفتده میشود.

در ابعاد بزرگ نمک زدایی ، زیرساخت‌های اختصاصی دارد و هزینه آن بالا میباشد.