جاروی استخر


نقراب


جاروی استخر

دونوع متفاوت از جاروهای استخر عبارتند از :

•جاروی استخر دستی

•جاروی روباتیک

در حالت جاروی دستی، یک پمپ برروی یک گاری نصب می شود که این پمپ به یک شلنگ و سته جارو و یک سر جارو متصل می باشد که شبیه یه جارو برقی عمل کرده و دیواره و کف استخر را تمیز میکند.

در حالت جاروی روباتیک فقط کافیست جاروی رباتیک را به داخل آب بیاندازید، خودش به شکل اتوماتیک کف و دیواره را تمیز می کند.

نمونه ای از این جاروها جاروی روباتیک sharkvac مربوط به نمایندگی هایوارد در ایران می باشد.

استفاده از لوله و اتصالات یوپی وی سی به جای لوله و اتصالات گالوانیزه سبب صرفه جویی در وقت و هزینه میگردد.