بوستر پمپ آبرسانی


نقراب


تمامی قطعات این بوسترها با در نظر گرفتن بالاترین کیفیت و راندمان بر اساس استانداردهای روز اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. این بوسترستزها در مدل های مختلف، قابلیت طراحی برای نیاز خاص مشتری از نظر ظرفیت و کنترل میزان آبرسانی را دارا میباشند. سیستم هوشمند کنترل پانل ها به همراه پمپ های CR پیشرفته این قابلیت را به Hydro MPC می دهد که با ارائه بالاترین راندمان فشار سیستم را در طول تغییرات و نوسانات دبی مصرفی نگه دارد.


مصارف:

•ساختمانهای اداری و تجاری

•مجتمع ها و ساختمانهای مسکونی

•سیستم های آبیاری

•سیستم های تامین آب شهری


ویژگی ها و مزایا:

•مطمئن

•راندمان بالا

•تعمیر آسان

•کم حجم

•نصب آسان

پارامترها از برنامه اصلی نرم افزار قابل فراخوانی بوده و توسعه پذیر هستند.