چگونه یک استخر چوبی بسازیم؟

ساخت استخر چوبی!! بله درست خوانده اید.ساخت استخر بوسیله چوب و با هزینه ای به مراتب خیلی کمتر از خرید و نصب استخر.همه ما آرزو داریم که در حیاط منزل خود یک استخر کوچک و خانگی داشته باشیم که بتوانیم در زمان فراغت خود از آن استفاده کنیم.اما خب ساخت استخر یا خرید و نصب آن هزینه های زیادی دارد و در توان هرکسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد.در این مقاله ساخت استخر قصد داریم که در خصوص ساخت استخر به وسیله چوب و ضایعات و مواد بازیافتی توضیح دهیم، پس با نقراب باشید.

ساخت استخر و داشتن آن امروزه به یکی از فاکتور و عامل های مهم در ساختمانها تبدیل شده است و هر کسی دوست دارد به جای اینکه به استخرهای عمومی برود، از استخر شخصی خودش استفاده کند اما خب این مساله برای هرکسی مقدر نیست.مهمترین دلیل آن بالا بودن هزینه ساخت استخر است البته ممکن است این را هم بهانه کنند که با مراحل ساخت استخر هیچگونه آشنایی ندارند و این کار را یک عمل و فعالیت فوق العاده سخت و پرهزینه بدانند.

وجود استخرهای مدرن امروزه پیشرفت چشمگیری داشته است و شما در هر ساختمان شیک و زیبا حداقل یک چنین استخر مدرنی مشاهده خواهید کرد.اما استخری که ما میخواهیم در این مقاله آموزش دهیم، یک استخر زیبا و فانتزی است که می توانید آن را با هزینه حدود 500 هزارتومان ایجاد کنید.فقط کافی است که در روز چند ساعت وقت صرف کنید و صاحب یک استخر شوید.

برای ساخت استخر چوبی، شما نیاز به چند پالت چوبی دارید که مناسب این کار باشد و چند عدد پلاستیک که درادامه در خصوص جنس و مقدار آن توضیح خواهیم داد.

اما مراحل ساخت استخر چوبی

1.اول از همه شما بیاد یک برزنت ضدآب و ضخیم را در مکانی که میخواهید استخر را ایجاد کنید قرار دهید و سپس با تعدادی از پالت هایی که از قبل تهیه کرده اید، قالب یک استخر را به صورت دایره ایجاد کنید.

نقراب

2.سپس برای نگهداری چوب باید بوسیله یک تعدادی چوب های باریک که روی پالت ها قرار میدهید، آنها را به هم متصل کنید.

3.داخل استخر را با لایه و پارچه ( برزنت) های ضد آب بپوشانید.

ساخت استخر چوبی!! بله درست خوانده اید.ساخت استخر بوسیله چوب و با هزینه ای به مراتب خیلی کمتر از خرید و نصب استخر.همه ما آرزو داریم که در حیاط منزل خود یک استخر کوچک و خانگی داشته باشیم که بتوانیم در زمان فراغت خود از آن استفاده کنیم.اما خب ساخت استخر یا خرید و نصب آن هزینه های زیادی دارد و در توان هرکسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد.در این مقاله ساخت استخر قصد داریم که در خصوص ساخت استخر به وسیله چوب و ضایعات و مواد بازیافتی توضیح دهیم، پس با نقراب باشید.

ساخت استخر و داشتن آن امروزه به یکی از فاکتور و عامل های مهم در ساختمانها تبدیل شده است و هر کسی دوست دارد به جای اینکه به استخرهای عمومی برود، از استخر شخصی خودش استفاده کند اما خب این مساله برای هرکسی مقدر نیست.مهمترین دلیل آن بالا بودن هزینه ساخت استخر است البته ممکن است این را هم بهانه کنند که با مراحل ساخت استخر هیچگونه آشنایی ندارند و این کار را یک عمل و فعالیت فوق العاده سخت و پرهزینه بدانند.

وجود استخرهای مدرن امروزه پیشرفت چشمگیری داشته است و شما در هر ساختمان شیک و زیبا حداقل یک چنین استخر مدرنی مشاهده خواهید کرد.اما استخری که ما میخواهیم در این مقاله آموزش دهیم، یک استخر زیبا و فانتزی است که می توانید آن را با هزینه حدود 500 هزارتومان ایجاد کنید.فقط کافی است که در روز چند ساعت وقت صرف کنید و صاحب یک استخر شوید.

برای ساخت استخر چوبی، شما نیاز به چند پالت چوبی دارید که مناسب این کار باشد و چند عدد پلاستیک که درادامه در خصوص جنس و مقدار آن توضیح خواهیم داد.

اما مراحل ساخت استخر چوبی

1.اول از همه شما بیاد یک برزنت ضدآب و ضخیم را در مکانی که میخواهید استخر را ایجاد کنید قرار دهید و سپس با تعدادی از پالت هایی که از قبل تهیه کرده اید، قالب یک استخر را به صورت دایره ایجاد کنید.

نقراب

2.سپس برای نگهداری چوب باید بوسیله یک تعدادی چوب های باریک که روی پالت ها قرار میدهید، آنها را به هم متصل کنید.

ساخت استخر چوبی!! بله درست خوانده اید.ساخت استخر بوسیله چوب و با هزینه ای به مراتب خیلی کمتر از خرید و نصب استخر.همه ما آرزو داریم که در حیاط منزل خود یک استخر کوچک و خانگی داشته باشیم که بتوانیم در زمان فراغت خود از آن استفاده کنیم.اما خب ساخت استخر یا خرید و نصب آن هزینه های زیادی دارد و در توان هرکسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد.در این مقاله ساخت استخر قصد داریم که در خصوص ساخت استخر به وسیله چوب و ضایعات و مواد بازیافتی توضیح دهیم، پس با نقراب باشید.

ساخت استخر و داشتن آن امروزه به یکی از فاکتور و عامل های مهم در ساختمانها تبدیل شده است و هر کسی دوست دارد به جای اینکه به استخرهای عمومی برود، از استخر شخصی خودش استفاده کند اما خب این مساله برای هرکسی مقدر نیست.مهمترین دلیل آن بالا بودن هزینه ساخت استخر است البته ممکن است این را هم بهانه کنند که با مراحل ساخت استخر هیچگونه آشنایی ندارند و این کار را یک عمل و فعالیت فوق العاده سخت و پرهزینه بدانند.

وجود استخرهای مدرن امروزه پیشرفت چشمگیری داشته است و شما در هر ساختمان شیک و زیبا حداقل یک چنین استخر مدرنی مشاهده خواهید کرد.اما استخری که ما میخواهیم در این مقاله آموزش دهیم، یک استخر زیبا و فانتزی است که می توانید آن را با هزینه حدود 500 هزارتومان ایجاد کنید.فقط کافی است که در روز چند ساعت وقت صرف کنید و صاحب یک استخر شوید.

برای ساخت استخر چوبی، شما نیاز به چند پالت چوبی دارید که مناسب این کار باشد و چند عدد پلاستیک که درادامه در خصوص جنس و مقدار آن توضیح خواهیم داد.

اما مراحل ساخت استخر چوبی

1.اول از همه شما بیاد یک برزنت ضدآب و ضخیم را در مکانی که میخواهید استخر را ایجاد کنید قرار دهید و سپس با تعدادی از پالت هایی که از قبل تهیه کرده اید، قالب یک استخر را به صورت دایره ایجاد کنید.

نقراب

2.سپس برای نگهداری چوب باید بوسیله یک تعدادی چوب های باریک که روی پالت ها قرار میدهید، آنها را به هم متصل کنید.

ساخت استخر چوبی!! بله درست خوانده اید.ساخت استخر بوسیله چوب و با هزینه ای به مراتب خیلی کمتر از خرید و نصب استخر.همه ما آرزو داریم که در حیاط منزل خود یک استخر کوچک و خانگی داشته باشیم که بتوانیم در زمان فراغت خود از آن استفاده کنیم.اما خب ساخت استخر یا خرید و نصب آن هزینه های زیادی دارد و در توان هرکسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد.در این مقاله ساخت استخر قصد داریم که در خصوص ساخت استخر به وسیله چوب و ضایعات و مواد بازیافتی توضیح دهیم، پس با نقراب باشید.

ساخت استخر و داشتن آن امروزه به یکی از فاکتور و عامل های مهم در ساختمانها تبدیل شده است و هر کسی دوست دارد به جای اینکه به استخرهای عمومی برود، از استخر شخصی خودش استفاده کند اما خب این مساله برای هرکسی مقدر نیست.مهمترین دلیل آن بالا بودن هزینه ساخت استخر است البته ممکن است این را هم بهانه کنند که با مراحل ساخت استخر هیچگونه آشنایی ندارند و این کار را یک عمل و فعالیت فوق العاده سخت و پرهزینه بدانند.

وجود استخرهای مدرن امروزه پیشرفت چشمگیری داشته است و شما در هر ساختمان شیک و زیبا حداقل یک چنین استخر مدرنی مشاهده خواهید کرد.اما استخری که ما میخواهیم در این مقاله آموزش دهیم، یک استخر زیبا و فانتزی است که می توانید آن را با هزینه حدود 500 هزارتومان ایجاد کنید.فقط کافی است که در روز چند ساعت وقت صرف کنید و صاحب یک استخر شوید.

برای ساخت استخر چوبی، شما نیاز به چند پالت چوبی دارید که مناسب این کار باشد و چند عدد پلاستیک که درادامه در خصوص جنس و مقدار آن توضیح خواهیم داد.

اما مراحل ساخت استخر چوبی

1.اول از همه شما بیاد یک برزنت ضدآب و ضخیم را در مکانی که میخواهید استخر را ایجاد کنید قرار دهید و سپس با تعدادی از پالت هایی که از قبل تهیه کرده اید، قالب یک استخر را به صورت دایره ایجاد کنید.

نقراب

2.سپس برای نگهداری چوب باید بوسیله یک تعدادی چوب های باریک که روی پالت ها قرار میدهید، آنها را به هم متصل کنید.

نقراب

3.داخل استخر را با لایه و پارچه ( برزنت) های ضد آب بپوشانید.